Comes to Facebook to recruit COEP

Translation of "çöp kutusuna" in German

These examples may contain rude words based on your search result.
These examples may contain slang words based on your search result.
Bense sweatshirt giymiştim, dikkat çekmeden duruyordum, bir sonraki hareketi işaret etmek için elimi çöp kutusuna sokup çıkarıyordum.
And I just stood there anonymously in a sweater and moved my hand from one of them Trash can there and away to indicate progress.
Neyse ki polisler çöp kutusuna bakmamıştı.
Çöpler çöp kutusuna, suçlular da Kira'ya.
O zaman, çöpünü kahrolası çöp kutusuna at.
Onaylama olmaksızın çöp kutusuna taşı
Çantayı çöp kutusuna bırakıp aramayı yapın.
Just throw it in the garbage and make the call.
McBryde Yolunda, Abbey Sığınağı önündeki yeşil çöp kutusuna bırak.
Ve dedektif Crews'in telefonunu izlediğimizde mola odanızdaki çöp kutusuna ulaştık.
And we found detectives on Crews' cell phone Garbage can their break room.
Nereye? Restoranın arkasındaki çöp kutusuna attım.
Memurlar parkın etrafında beş blokluk bir alanda her çöp kutusuna baktılar.
The police got into each Garbage can in Looked a 5 block radius around the park.
Belki de bombayı çöp kutusuna koyup binayı hedef almıştır, aracı değil.
So maybe he has the bomb into the trash done to destroy the building and not the car.
Bu dosya çöp kutusuna taşınmak için çok büyük.
Content May Be Inappropriate. Examples are only used to help you translate the word or phrase you are looking for in different contexts. They are not selected or reviewed by us and may contain inappropriate language or ideas; please report examples that you would like to edit or not display. Tactless or colloquial translations are generally marked in red or orange.
No results were found for this meaning.

Results: 117. Exact: 117. Elapsed time: 68 ms.